Kontrola organu licencyjnego po wejściu w życie nowych przepisów

Ustawa nakłada na przewoźnika obowiązek spełniania odpowiednich wymogów przez cały okres posiadania licencji, a nie tylko przy jej wydawaniu. Organ licencyjny może w każdej chwili wezwać przewoźnika do potwierdzenia, że spełnia wszystkie te wymogi.

Wezwanie niekoniecznie oznacza, że w siedzibie firmy zostanie przeprowadzona kontrola, choć często towarzyszy wezwaniu, ponieważ kontrola organu licencyjnego musi odbyć się raz na 5 lat. Przedsiębiorca zostaje pisemnie wezwany do przedstawienia określonych dokumentów w terminie 7 lub 14 dni. Mogą to być pojedyncze dokumenty, potwierdzające jeden z wymogów (np. zdolność finansową, kompetencje zawodowe czy posiadanie odpowiedniej siedziby) lub komplet dokumentów potwierdzający spełnianie wszystkich warunków.

Organ nie może wzywać właściciela firmy do osobistego stawienia się w jego siedzibie. Możemy więc wysłać dokumenty pocztą lub przynieść je do urzędu. Organ licencyjny może zażądać wszystkich dokumentów, które są wymagane przy ubieganiu się o wydanie danej licencji. Zgodnie z nowymi przepisami będą to:

* informacja o adresie stałej siedziby przedsiębiorcy oraz oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną,

* dokumenty potwierdzające dysponowanie pojazdami,

* zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem lub ich oświadczenia, że nie byli karani,

* oświadczenie zarządzającego transportem, potwierdzające, że rzeczywiście nim zarządza,

* kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,

* dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej,

* oświadczenie o zatrudnianiu kierowców, którzy nie mają zakazu wykonywania zawodu, lub o współpracy z osobami wykonującymi osobiście przewozy na rzecz firmy, wobec których nie orzeczono takiego zakazu, z dopiskiem „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Już teraz zweryfikujmy, czy nasza firma spełnia wszystkie wymagania, aby w każdej chwili być przygotowanym do kontroli organu licencyjnego.

Podstawa prawna: ustawa z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r., poz. 567).

 

Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego

 

Zaloguj się

Liczba odwiedzających

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

365369
Dzisiaj15
Wczoraj139
Tydzień15
Miesiąc4015