Opłaty za instalowanie gazu w pojazdach

Nowe wytyczne określają:

    * wymagania techniczne obowiązujące w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji gazowej w pojazdach,

    * czynności organów w procedurze homologacji,

    * zakres i sposób przeprowadzenia badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności montażu instalacji gazowej,

    * wzory dokumentów związanych z homologacją.

Określenie dokładnych wzorów wszystkich dokumentów mających zastosowanie w procedurze homologacyjnej instalacji gazowych ma ułatwić działalność instalatorom i zakładom montującym takie instalacje.

Wymogi określone w nowych przepisach dotyczą instalowania gazu w pojazdach kategorii:

    * M1 − pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;

    * M2 − pojazdy do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy o DMC nieprzekraczającej 5 t;

    * M3 − pojazdy do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy o DMC większej niż 5 t;

    * N1− pojazdy do przewozu ładunków o DMC nieprzekraczającej 3,5 t;

    * N2 − pojazdy do przewozu ładunków o DMC przekraczającej 3,5 t, ale nie większej niż 12 t;

    * N3 − pojazdy do przewozu ładunków o DMC przekraczającej 12 t.

Opłata za wydanie świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazu w pojazdach pozostanie na poziomie 1.600 zł. Natomiast wysokość opłaty za zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej będzie nadal wynosiła 400 zł.

Podstawa prawna:

    * rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U. z 2013 r. poz. 607),

    * rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U. z 2013 r. poz. 610).

 


 autor: Michał Petranik, prawnik,specjalista w zakresie transportu drogowego,starszy asystent sędziego w WSA w Warszawie

 

Zaloguj się

Liczba odwiedzających

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

365368
Dzisiaj14
Wczoraj139
Tydzień14
Miesiąc4014