Nowe przepisy czasu pracy kierowców

Zmiany, które weszły w życie 16 lipca 2013 r., dotyczą osób tzw. samozatrudnionych, czyli prowadzących własną działalność gospodarczą, właścicieli firm transportowych, którzy jeżdżą jako kierowcy oraz kierowców pracujących na podstawie umów zlecenia. Dla samozatrudnionych kierowców też trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy, tak jak dla kierowców na etacie. Ewidencję należy także założyć dla właściciela firmy, który jeździ.

Ograniczony czas pracy

Nowe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców wprowadziły znaczne ograniczenia czasu pracy przedsiębiorców-kierowców i kierowców niebędących pracownikami. Do ich czasu pracy jest teraz wliczany nie tylko czas prowadzenia pojazdu, ale również:

    * załadunku i rozładunku, a także czas poświęcony na nadzór nad tymi operacjami oraz oczekiwania na nie,
    * nadzoru i pomocy osobom wsiadającym i wysiadającym,
    * poświęcony na czynności spedycyjne,
    * przeznaczony na codzienną obsługę pojazdu, w tym jego mycie,
    * przeznaczony na inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,
    * wymagany do załatwienia niezbędnych formalności administracyjnych.

Czasu oczekiwania, czyli dyspozycji, nie wlicza się do przerwy. Przerwę można zrobić po 6 godzinach pracy w wymiarze nie krótszym niż:

    * 30 minut, jeśli liczba godzin pracy nie przekracza 9,
    * 45 minut, gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9.

Tygodniowy czas pracy kierowców

Zaostrzone zostały też normy tygodniowego czasu pracy przedsiębiorców i kierowców niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie może on przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 4 miesiące. Można go przedłużyć do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 4 miesiące.

Za przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy kierowcy i przedsiębiorcy grozi kara od 50 do 500 zł, a za nieudzielenie przerwy przedsiębiorca zapłaci 300 zł.

Nowe kary

Za nieprzestrzeganie nowych przepisów czasu pracy kierowców grożą kary. Od dziś kierowcy niezatrudnieni przez przedsiębiorcę, lecz wykonujący przewozy drogowe na jego rzecz, zapłacą grzywnę za przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy:

    * do 2 godzin – 50 zł,

    * powyżej 2 do 10 godzin – 300 zł,

    * powyżej 10 godzin – 500 zł.

Ponadto od 15 sierpnia 2013 r. wszystkim kierowcom będzie grozić kara za jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców albo cudzej wykresówki bądź karty – 2.000 zł. Z kolei przedsiębiorcy transportowi od 16 lipca zapłacą karę za:

1. Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy:

    * do 2 godzin – 100 zł,

    * powyżej 2 do 10 godzin – 300 zł,

    * powyżej 10 godzin – 500 zł.

2. Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy – 1.000 zł.

3. Nieudzielenie kierowcy przerwy po 6 godzinach pracy – 300 zł.

Podstawa prawna:

    * ustawa z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców(Dz.U. z 2013 r. poz. 567),

    * rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, nr 1072/2009.

 

 


autor: Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego

 

Zaloguj się

Liczba odwiedzających

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

374939
Dzisiaj81
Wczoraj195
Tydzień1021
Miesiąc2796