Karanie za niewskazanie kierowcy na zdjęciu z fotoradaru jest niekonstytucyjne

Prokurator Generalny zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego (TK) sankcję za niewskazanie przez właściciela lub posiadacza pojazdu osoby, która kierowała autem, gdy fotoradar ujawnił wykroczenie popełnione przez nią. Kara ta wynika z art. 96 § 3, w związku z art. 92 § 1 i art. 92a Kodeksu wykroczeń.

Zdaniem prokuratora karanie grzywną właściciela pojazdu, który po przedstawieniu zdjęcia z fotoradaru odmawia ujawnienia personaliów kierowcy, jest niekonstytucyjne. Fotografia wykonana przez urządzenie rejestrujące może okazać się dowodem wystarczającym jedynie w sytuacji, gdy umożliwia identyfikację sprawcy wykroczenia. Jeśli zdjęcie nie umożliwia rozpoznania, tylko potwierdza fakt, że kierowca przekroczył przepisy, to „zasada domniemania niewinności stoi na przeszkodzie przypisaniu komukolwiek winy za dane wykroczenie”.

Ponadto prokurator zaskarżył także art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym. Przepis ten mówi, że „uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy − Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3.000 zł albo karze nagany”. Prokurator ocenił, że przepis jest zbyt ogólny, nieprecyzyjny i niejednoznaczny. Jeśli TK uzna powyższe przepisy za niekonstytucyjne, przestaną obowiązywać.

Podstawa prawna:

    * art. 96 § 3, art. 92 § 1 i art. 92a ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 12, poz. 114),
    * art. 78 ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym (Dz.U., poz. 1137).

 

 

Iwona Czauderna, doradca podatkowy

 

Zaloguj się

Liczba odwiedzających

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

374940
Dzisiaj82
Wczoraj195
Tydzień1022
Miesiąc2797