Regulamin Serwisu Usługowego Nadgabaryty.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Usługowego www.nadgabaryty.pl, którego właścicielem jest firma DAMcontact Daniel Hasinec zwana dalej Operatorem. Zamawiający mogą korzystać z Serwisu Usługowego www.nadgabaryty.pl, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz ujętych w Cenniku warunkach finansowych.
2. Zakres Usług Serwisu Usługowego obejmuje zamieszczanie na jego stronach:
  a. wpisów teleadresowych wraz z opisem działalności, ofertą i galerią zdjęć
  b. reklam wizualnych w postaci banerów.
3. Zamawiający dokonuje wyboru zakresu Usługi zobowiązując się jednocześnie do uiszczenia zawartych w Cenniku opłat.
4. Zamawiający dokonuje Zamówienia przy pomocy formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej Operatora oraz stronie Serwisu Usługowego, które realizowane jest po akceptacji administratora. Warunkiem niezbędnym do dokonania wpisu jest zaznajomienie się z treścią niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Świadczenia Usług przez firmę DAMcontact. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z pełną akceptacją zapisów regulaminu Serwisu Usługowego oraz Regulaminu Świadczenia Usług.
5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie materiały zawarte we wpisach, zarówno informacje zawarte w treści jak i graficzne są jego własnością i ich prezentacja nie narusza niczyich praw autorskich ani dóbr materialnych i godności osób trzecich. Oświadczenie dotyczy również praw do posługiwania się wszelkimi prezentowanymi znakami towarowymi i firmowymi.
6. Do wszelkiej korespondencji wyznacza się adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

§ 2
 Tryb dokonywania Zamówienia

1. Zamówienie wpisu w Serwisie Usługowym odbywa się poprzez przekazanie do Operatora wypełnionego formularza Zamówienia lub w przypadku umowy bezterminowej podpisanie Umowy.
2. Dane przeznaczone do zamieszczenia na łamach Serwisu Usługowego przekazane Operatorowi podlegają weryfikacji administratora i są udostępnione w Serwisie Usługowym w przeciągu maksymalnie 72 godzin od chwili ich otrzymania przez Operatora wraz z wypełnionym formularzem Zamówienia lub w przypadku umowy bezterminowej podpisanej Umowy.
3. Wykupienie Usługi reklamy wizualnej w postaci baneru dokonuje się poprzez przekazanie do Operatora wypełnionego formularza Zamówienia wraz z banerem w postaci pliku JPEG, PNG, BMP lub GIF.
4. Baner, o którym mowa w ust. 3 udostępniony będzie na stronach Serwisu Usługowego w ciągu 48 godzin od wpływu do Operatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza Zamówienia.
5. Wszelkich zmian we wpisach Abonent może dokonywać wysyłając zlecenie zmian pocztą elektroniczną z adresu e-mail wskazanego w Zamówieniu lub w przypadku umowy bezterminowej w Umowie.
6. Wysokość abonamentu na wpisy reklamowe oraz prezentacje banerów reklamowych w zależności od okresu prezentacji określa Cennik zamieszczony na stronie Serwisu Usługowego.

§ 3
 Usuwanie wpisu

1. Abonent może usunąć wpis z katalogu w dowolnym momencie. W tym celu należy przesłać zlecenie usunięcia wpisu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2. Wpis zostanie usunięty w terminie do siedmiu dni od wpływu do Operatora rezygnacji.
3. Operator nie zwraca opłaty za wpis w momencie rezygnacji Abonenta. 

§ 4
Prawa i obowiązki stron 

1. Operator w ramach świadczonej usługi zobowiązuje się do prezentacji zamówionych wpisów przez okres wskazany w Zamówieniu lub w przypadku umowy bezterminowej do chwili jej rozwiązania.
2. Abonent zobowiązuje się w szczególności do:
  a. Korzystania z zasobów Serwisu Usługowego oraz jego możliwości w sposób zgodny z obowiązującym prawem      i niniejszym regulaminem.
  b. Nie zamieszczania we wpisach treści niezgodnych z obowiązującym prawem jak również treści i materiałów          erotycznych i pornograficznych.
  c. Zapoznawania się z ewentualnymi zmianami w regulaminie korzystania z Serwisu Usługowego. 

§ 5
Płatności 

1. Za poszczególne Usługi Operator pobiera opłaty abonamentowe. Ich aktualne wysokości znajdują się w Cenniku. Cennik określa cenę w zależności od rodzaju Usługi i długości okresu prezentacji.
2. Wpłat należy dokonywać na konto: ING Bank Śląski 44 1050 1559 1000 0022 8945 8644
3. Terminowe umieszczenie wpisu w Serwisie Usługowym jest uzależnione od terminowego uiszczenia opłaty.
4. W przypadku świadczenia Usługi przez czas określony na podstawie Zamówienia Abonent zostanie poinformowany o upływie okresu abonamentowego na 14 dni przed jego upływem. Po upływie tego okresu wpis zostanie usunięty z Serwisu Usługowego, a jego przywrócenie możliwe będzie po ponownym spełnieniu procedury opisanej w § 2 niniejszego Regulaminu. Wniesienie opłaty przed upływem terminu wygaśnięcia wpisu płatnego skutkuje jego przedłużeniem na następny okres abonamentowy.

§ 6
Ograniczenia odpowiedzialności 

1. Na Operatorze ciąży obowiązek podejmowania wszelkich starań w celu utrzymania Serwisu Usługowego na optymalnym poziomie technicznym jak i merytorycznym.
2. Operator nie bierze odpowiedzialności za łamanie przez Abonenta zapisów niniejszego regulaminu, w szczególności tych, które wynikają z § 1 ust. 6 oraz § 4 ust. 2.
3. Operator nie odpowiada również za treści umieszczone przez Abonenta w Serwisie Usługowym oraz jakiekolwiek niezgodne z prawem wykorzystanie nazwy, marki i znaków graficznych należących do innych firm i instytucji.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu oraz utratę danych.

§ 7
Postanowienia końcowe 

1. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, a Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystywania posiadanych danych Abonenta jedynie w celach wymienionych powyżej.
2. Usługa w zakresie wpisu reklamowego lub reklamy wizualnej w postaci baneru realizowana jest przez okres wskazany przez Abonenta w formularzu Zamówienia z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, o czym mowa w § 5 ust. 4 lub do czasu rozwiązania Umowy.
3. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług przez DAMcontact.
4. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie będą mieć zastosowanie zapisy Regulaminu Świadczenia Usług przez DAMcontact.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2011 

 

Zaloguj się

Liczba odwiedzających

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

374940
Dzisiaj82
Wczoraj195
Tydzień1022
Miesiąc2797