Będzie druga część obwodnicy i kładka na Sanie

Realizacja inwestycji obejmuje budowę dwujezdniowej drogi łączącej DK-28 z DW-885. Obwodnica będzie mieć długość 3,98 km. W ramach prac zostanie przebudowany 568-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 885, czyli ulica Słowackiego od skrzyżowania z Obozową i Herburtów.

Ponadto, zostanie wyremontowana ulica Lwowska w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku 427 m. powstaną również połączenia drogi obwodowej z istniejącym układem komunikacyjnym miasta poprzez ronda w przypadku ulicy Lwowskiej i Słowackiego oraz skrzyżowania skanalizowane z Mogilnickiego, Topolową, Sielecką i Rolniczą.

Wykonawca będzie musiał zrealizować drogi serwisowe dla zapewnienia komunikacji lokalnej, wybudować dwa obiekty inżynierskie, wykonać układ odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, przepustami pod koroną drogi i urządzeniami do odprowadzania wód do odbiorników oraz ich oczyszczania.

Wzdłuż obwodnicy pojawią się ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót został ogłoszony 14 maja tego roku. otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca.

Bardzo dobrą i ważną informację w trakcie spotkania przekazał dyrektor ZDM Jacek Cielecki. Dzięki staraniom prezydenta miasta udało się zwiększyć kwotę dofinansowania przeznaczoną na budowę drogi obwodowej z przewidywanych i pokazanych w prezentacji 69 procent do 85 procent.

W ramach projektu dotyczącego tras rowerowych, lanuje się wytyczenie i oznakowanie tras, ich budowe, rozbudowę i modernizację, budowę obiektów inżynierskich oraz budowę i montaż infrastruktury towarzyszącej. Całkowity koszt projektu dla Przemyśla to 3,787 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 3,219 mln zł, a dofinansowanie z budżetu państwa 378,761 tys. zł. Miasto wyłoży na projekt 189,381 tys. zł.

W tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wybór projektanta i wykonawcy inwestycji w systemie "projektuj i buduj". Na przełomie 2013 i 2014 roku zostanie wybrana firma oraz uzyskane zostanie pozwolenie na budowę. Zakończenie i rozliczenie zadania przewidziano na grudzień 2015 roku.

 

 

źródło:  rynekinfrastruktury.pl

 

Zaloguj się

Liczba odwiedzających

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

371225
Dzisiaj79
Wczoraj192
Tydzień889
Miesiąc4301